Nezaradené

Naplánujte budúce leto pre vaše deti!
Jedinečný 10–dňový včelársky tábor!

Už tradične po siedmy krát vám podávame informáciu o príprave a konaní Letného tábora a letnej školy mladých včelárov 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch:

6. až 15. júla 2018 v SOŠ včelárskej v  Banskej Bystrici.
Nástup: v  piatok, 6. 7. 2018.  Ukončenie: v nedeľu, 15. 7. 2018.

Začína sa večerou a končí obedom.

Tábor je určený: pre deti a mládež od 6 do 19 rokov.

Prílohy:Letny-tabor-2018-nabor.doc (17 KB)
Prihlaska-LTaLSMV-2018_0.doc (16 KB)

Nezaradené

Vážení včelári,

V budove Slovenského zväzu včelárov došlo k havarijnému stavu.

Dňa 21.2.2018 došlo k úniku plynu v kotolni, ktorý sa šíril do celej budovy. Privolaný opravár následne odstavil plyn a skonštatoval, že kotol je poškodený a nefunkčný. Po odstavení kúrenia klesala teplota v budove na 3-5°C.

Následne došlo aj k vypadnutiu elektrickej energie, čím bol Sekretariát SZV a ZSV bez telekomunikačného pripojenia. Tento stav sa podarilo odstrániť 1.3.2018.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kotolne a komínov. Vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty je problém s vyvložkovaním komínu.

Predpokladám, že rekonštrukčné práce budú ukončené 6.3.2018 a obnoví sa činnosť na Sekretariáte SZV a ZSV, o čom Vás budem informovať.

Z vyššie uvedených dôvodov nebolo nie je možné vybaviť vaše požiadavky, ktoré ste adresovali na Sekretariát SZV a ZSV, či už poštou, e-mailom, telefonicky, alebo osobne. Podľa zákonníka práce ide o prekážky v práci, ktoré musia byť odstránené zamestnávateľom.

Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujem.

Prosím aby ste danú skutočnosť zobrali na vedomie.

Ing. Jozef Čápek, PhD.
vedúci sekretariátu SZV

Nezaradené

Vážení včelári,
radi by sme Vás informovali o postupoch v boji proti neonikotinoidom.

Úrad EFSA vydal tlačovú správu ohľadom NEONIKOTINOIDOV a riziká pre včely.

Podľa dostupných zverejnených záverov hodnotení rizika (HR) úradu EFSA predstavuje používanie neonikotinoidových pesticídov riziko pre včely. Aktualizované HR sa týkajú troch neonikotinoidov (klotianidín, imidakloprid, thiametoxam), ktoré v súčasnosti v EÚ podliehajú obmedzeniam z dôvodu hrozby predstavujúcej pre včelstvá.

Celý text si môžete prečítať v prílohe.
Príloha: Neonikotinoidy-rizika-pre-vcely-potvrdene.pdf (314.57 KB)

Nezaradené

Vážení včelári, včelárky

Prosím venujte pozornosť tomto oznamu.

Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila aktualizovanú príručku „“2018“ pre žiadateľa o pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

http://www.apa.sk/vcelarstvo/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-pre-rocny-program-2017-2018/8608

Doporučujem preštudovať si novú príručku s tým, že sú v nej uvedené zmeny v prílohách, preto Vás žiadame, aby ste používali už len túto príručku aj s prílohami.

O presných zmenách Vás ešte budeme informovať.

Príloha:Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018.doc (1.59 MB)

Nezaradené

Výsledky súťaže MEDOVINKA ROKA 2018

Šampión súťaže: Mgr. Karol Kliment, vzorka č.111 – víťaz vyšiel z rozstrelu piatich vzoriek,

Tradičná medovina

1.miesto v kategórií tradičná medovina: Juraj Molnár, vzorka č.22

2.miesto v kategórií tradičná medovina: Jaroslav Kuník, vzorka č.34

3.miesto v kategórií tradičná medovina: Beramed s.r.o., vzorka č.14

Ochutená medovina

1.miesto v kategórií ochutená medovina: Andrej Hustý, vzorka č.104

2.miesto v kategórií ochutená medovina: Branislav Novosedlík, PhDr., vzorka č. 65

3.miesto v kategórií ochutená medovina: Ján Boldižár, vzorka č. 57

Gratulujem víťazom a všetkým ktorí sa zúčastnili štvrtého ročníka Medovinka Roka.

Teší ma Váš záujem o túto súťaž, čoho je aj dôkaz, že do súťaže bolo prihlásených 118 vzoriek medoviny a 71 súťažiacich.

Prosím víťazov aby sa dňa 24.2.2018 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže kde im bude odovzdaná cena pre víťazov.

Na odovzdanie ocenení prijala pozvanie pani ministerka Gabriela Matečná, ktorá Vám ich osobne odovzdá.

Každý vystavovateľ má nárok na 1ks katalóg, pohár s logom, pero a neobmedzenú degustáciu súťažných medovín.

Ing.Jozef Čápek, PhD.

Nezaradené

Vážení včelári,

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov sa aj v roku 2018 uchádza o Vašu priazeň a podporu formou darovania sumy 2% z dane zaplatenej v zdaňovacom roku 2017.

Pre uľahčenie celého postupu sme pripravili tlačivo, ktoré obsahuje dva formuláre: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a na rube formulár – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Pre akceptáciu žiadosti finančnou správou je dôležité vyplniť aj druhú stranu tlačiva – potvrdenie od zamestnávateľa musí byť vyplnené a potvrdené, tzn. druhá strana nemôže zostať prázdna. Formuláre môžu byť zaslané daňovým úradom aj na dvoch samostatných listoch.

O využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré sú pre realizáciu vybraných aktivít veľkým prínosom, VV SZV verejnosť každoročne informuje správou na stránkach Včelára.

Ďakujeme.

VV SZV

Prílohy: Obeznik-1-2018-2-perc-dan.pdf (72.85 KB)

Tlaciva-2-perc-SZV.pdf (132.88 KB)

Nezaradené

Vážení včelári,
Výbor pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu prijal v utorok 23. januára 2018 takmer jednomyseľne správu „Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ“, ktorej predkladateľom bol maďarský europoslanec Norbert Erdős. Prijatie správy by sa mohlo stať míľnikom k lepšej budúcnosti včelárstva a hmyzích opeľovačov.
Medzi hlavné ciele Európskeho parlamentu bude patriť boj proti falšovaniu medu, ktoré značne znevýhodňuje európskych včelárov na globálnom trhu. Takisto chcú zlepšiť označovanie, propagáciu a informovanosť spotrebiteľov medu a žiadať Európsku komisiu o lepšiu kontrolu dovozu na hraniciach EÚ.
Správa tiež vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že med a iné včelie produkty budú považované za „citlivé komodity“ a mali by byť vylúčené z dohôd o voľnom obchode.
Správa vyzýva na zvýšenú finančnú podporu odvetvia včelárstva, najmä posilnením výskumu a vzdelávania, ako aj 50% navýšením príspevku EÚ pre národné včelárske programy. Správa tiež požaduje prísnejšie pravidlá na registráciu prípravkov na ochranu rastlín.

Plné znenie správy, prvýkrát publikovanej v júli 2017 si môžete prečítať tu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-607.976&format=PDF&language=EN&secondRef=01