Home Registrácia chovateľa včiel

Registrácia chovateľa včiel

Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe začatie alebo ukončenie chovu včelstva podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 285/2017 Z. z.
Potvrdená príloha č.1 sa zašle do Centrálneho registra včelstiev, kde je včelárovi pridelené číslo chovateľa a to buď elektronicky na crv@imafex.sk alebo poštou na NPPC-VÚŽV- Ústav včelárstva, Dr. J Gašperíka 599, 033 80 Liptovský Hrádok.
Po pridelení čísla chovateľa prístup k svojim údajom na https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php
Prihláška do Slovenského zväzu včelárov o.z. (SZV)
Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia. Zoznam Základných organizácií nájdete tu: ZO SZV
Prihláška za člena SZV: SZV
Celé znenie vyhlášky:

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.5