Home Členovia SZV

Členovia SZV

OZ Včeloz štatutárny zástupca: Miroslav Habr    
    Važina 50/7    
    922 41 Drahovce    
  e-mail vceloz2013@gmail.com    
         
         
Stedná odborná škola adresa Stredná odborná škola    
    Pod Bánošom 80    
    974 11 Banská Bystrica    
  e-mail sos@sosbanbb.sk