Dokumenty Národné programy

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019

Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín.

Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

Národný program eradikácie MVP nájdete tu:

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019

Related Posts