Dokumenty Dotácie

Oznámenie o schválení Žiadosti o dotáciu na opeľovaciu činnosť

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV,

S-SZV včera (17.12.2018) prijal Oznámenie o rozhodnutí komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Týmto rozhodnutím bola SZV schválená Žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť v celkovej výške 421 353, 64 €, t.j. 1,91 €/včelstvo.

S-SZV predpokladá, že do 20.12.2018 prijme na svojom bankovom účte dotáciu na opeľovaciu činnosť od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hneď po pripravení výplatných listín a spracovaní platieb budú výplaty dotácií na opeľovaciu činnosť zasielané na bankové účty ZO SZV.  Výplaty dotácií môžete očakávať do 10.1.2019.

Príloha:

Rozhodnutie komisie MPaRV SR

Related Posts