Nezaradené

SMERNICA SZV č. 2/2011 – Pre udeľovanie vyznamení v Slovenskom zväze včelárov

Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a udeľovaní vyznamenaní v Slovenskom zväze včelárov.

Príloha: Smernica SZV č.2-2011 Pre udeľovanie vyznamenaní.pdf (325.18 KB)

Related Posts