Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

blíži sa termín výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej bude prebiehať 13. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. V priloženom obežníku nájdete informácie o prebiehajúcich súťažiach, ako a koľko vzoriek treba odoslať. Objednávku sád pohárov a plomb do základných kategórií je potrebné uskutočniť prostredníctvom Vašej ZO SZV pomocou priloženého formuláru, ktorý tajomník Vašej ZO vyplnený zašle na email sekretariat@vcelari.sk. Tajomník taktiež prihlási jednotlivých včelárov do súťaží.

Vyhodnotenie súťaže bude v sobotu 18.8.2018.

Objednávky za jednotlivé ZO je potrebné zaslať do 8.6.2018. Prihlášky do súťaže na email sekretariat@vcelari.sk očakávame do 13.7.2018, dokedy je nutné na adresu sekretariátu zaslať správne označené vzorky medu.

Prílohy: Obeznik-4-2018-Sutaz-o-najlepsi-med-AX-2018

Prihlaska-na-AX-2018

Objednavka-poharov-pre-ZO-SZV-na-med-AX-2018-Sutaz-o-najlepsi-med

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

srdečne Vás pozývame na 3. ročník konferencie na Gazdovskom dvore Branovo, Včelárstvo v 21. storočí- nové ohrozenia, výzvy, riešenia, ktorá sa uskutoční 9.6.2018 o 10:00 hod. Čaká Vás deň plný nových informácií, stretnutí a zaujímavého sprievodného programu.

Záštitu nad podujatím prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing. Gabriela Matečná.

Podujatie je určené pre včelárov, začínajúcich včelárov, ako aj pre všetkých priateľov včiel a širokú verejnosť.

Viac o programe sa dozviete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.“

Prílohy: Obeznik-6-2018-Konferencia-v-spolupraci-s-MPRV-SR

Pozvanka