Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Vážené včelárky, vážení včelári,

na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov a číslo ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.
Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV – IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012 pod variabilným symbolom (VS – číslo organizácie – viď príloha tohto obežníka) a do poznámky napíšte „publikácie“. Včelárske publikácie objednávajte na email sekretariat@vcelari.sk, do predmetu správy, prosím, uveďte „objednávka“.

Upozorňujeme, že objednávky publikácii prijímame výlučne e-mailom prostredníctvom priloženej excelovskej tabuľky. Telefonické objednávky z hľadiska časovej náročnosti prijímané nebudú.

Prílohy: Obeznik-c-5-2018-Usmernenie-k-objednavaniu-publikacii

Cislo-ZO-SZV-2018

Zoznam-publikacii-6-6-2018

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

blíži sa termín výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej bude prebiehať 13. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. V priloženom obežníku nájdete informácie o prebiehajúcich súťažiach, ako a koľko vzoriek treba odoslať. Objednávku sád pohárov a plomb do základných kategórií je potrebné uskutočniť prostredníctvom Vašej ZO SZV pomocou priloženého formuláru, ktorý tajomník Vašej ZO vyplnený zašle na email sekretariat@vcelari.sk. Tajomník taktiež prihlási jednotlivých včelárov do súťaží.

Vyhodnotenie súťaže bude v sobotu 18.8.2018.

Objednávky za jednotlivé ZO je potrebné zaslať do 8.6.2018. Prihlášky do súťaže na email sekretariat@vcelari.sk očakávame do 13.7.2018, dokedy je nutné na adresu sekretariátu zaslať správne označené vzorky medu.

Prílohy: Obeznik-4-2018-Sutaz-o-najlepsi-med-AX-2018

Prihlaska-na-AX-2018

Objednavka-poharov-pre-ZO-SZV-na-med-AX-2018-Sutaz-o-najlepsi-med

Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Podujatia

Vážené včelárky, vážení včelári,

srdečne Vás pozývame na 3. ročník konferencie na Gazdovskom dvore Branovo, Včelárstvo v 21. storočí- nové ohrozenia, výzvy, riešenia, ktorá sa uskutoční 9.6.2018 o 10:00 hod. Čaká Vás deň plný nových informácií, stretnutí a zaujímavého sprievodného programu.

Záštitu nad podujatím prijala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing. Gabriela Matečná.

Podujatie je určené pre včelárov, začínajúcich včelárov, ako aj pre všetkých priateľov včiel a širokú verejnosť.

Viac o programe sa dozviete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.“

Prílohy: Obeznik-6-2018-Konferencia-v-spolupraci-s-MPRV-SR

Pozvanka

Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019.

V podpornom roku 2018/2019 bude Slovenský zväz včelárov podávať žiadať o pomoc samostatne v zmysle Nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci na Slovenský zväz včelárov je 10. júna 2018

Termínom uzávierky sa myslí termín doručenia žiadosti fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Žiadosti odporúčame zasielať doporučenou poštou.

Prílohy:

Obeznik-SZV-3-2018-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci

Priloha-1-NV-135-2017

Usmernenie-1-2018-K-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych

Usmernenie-2-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie-skol-vcelnic

Usmernenie-SZV-3-2018-K-zriadenu-a-cinnosti-VK

Smernica-5-2018-Pre-odmenovanie-za-koordinaciu-technickej-pomoci-na-urovni-ZO-SZV-OZ

Smernica-6-2018-Vystavnictvo-a-marketing

Smernica-7-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie

Priloha-9-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019-VZOR

Priloha-8-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019

Obežníky SZV Obežníky SZV 2017

Na sekretariáte SZV si môžete objednať stolový kalendár na rok 2018, Včelársky zápisník na rok 2018 a ďalšie včelárske publikácie a DVD so včelárskou tématikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.

Prílohy:Obeznik-12-2017-Usmernenie-k-objednavaniu-publikacii.pdf (53.71 KB)

Zoznam-publikacii-3-5-2018.xls