Smernice

Smernica sa vydáva za účelom stanovenia jednotného postupu a výkladu pri zverejňovaní informácií súvisiacich s činnosťou SZV a jeho organizačných zložiek.

Príloha: Smernica-2-2018-O-postupe-pri-spristupnovani-informacii-v-podmienkach-SZV.pdf (437.14 KB)

Smernica Slovenského zväzu včelárov o rozsahu a obsahu činností Regionálnych odborných poradcov v oblasti včelárstva, ich náhrad a výdavkov.

Príloha:Smernica-1-2018-Smernica-SZV-o-rozsahu-a-obsahu-cinnosti-Regionalych-odbornych-poradcov.pdf (333.07 KB)

Predstavenstvo SZV vydáva podľa § 18 ods. 4 písm. ch) Stanov SZV túto smernicu, ktorej účelom je stanovenie rozpočtových pravidiel SZV. Rozpočtové pravidlá SZV stanovujú rámcový spôsob tvorby, spôsob zmien a hodnotenia rozpočtu SZV na kalendárny rok.

Príloha: Smernica-4-2017-O-rozpoctovych-pravidlach_0.pdf (365.76 KB)

Táto Smernica upravuje:
a) práva a povinnosti čestných a kolektívnych členov Zväzu;
b) výpočet a spôsob úhrady členského.

Príloha: Smernica-3-2017-O-podmienkach-cestneho-a-kolektivneho-clenstva_0.pdf (218.73 KB)

Dispozičné oprávnenie sa udeľuje zamestnancom SZV formou poverenia, v ostatných prípadoch formou plnomocenstva. Oprávnenie sa uskutočňuje buď na jednotlivé prípady formou uznesenia Výkonného výboru SZV a následne podľa potreby vyhotovením príslušného písomného dokladu (listiny) s podpisom oprávnenej osoby (v mene Výkonného výboru Predseda SZV). Oprávnenie môže byť určené aj v internom právnom predpise SZV.

Príloha:Smernica-2-2017-o-dispozicnom-opravneni-pre-nakladanie-s-majetkom-SZV.pdf (206.64 KB)

Organizačný, rokovací a volebný poriadok SZV v súlade so Stanovami SZV je základným
zväzovým organizačným predpisom SZV. Upravuje zásady činnosti organizácie, spôsob rokovania a rozhodovania jeho orgánov, systém riadenia a ekonomické väzby.

Príloha:Organizacny-poriadok-novelizacia-3-12-2017_0.pdf (495.04 KB)

Táto smernica sa vydáva za účelom používania symboliky SZV a zapožičiavania čestných názvov organizačným zložkám SZV.

Prílohy:Smernica-1-2014-Pre-symboliku-SZV.doc (2.15 MB)

Marš.jpg (127.29 KB)
Marš1.jpg (127.29 KB)
01-Skladba.wma (2.1 MB)

Výkonný výbor SZV (VV SZV) vydáva Smernicu o členských príspevkoch, ktorej účelom je stanoviť všeobecné podmienky pri určovaní výšky, spôsobu úhrady a výberu členských príspevkov riadnych členov, vrátane kolektívnych členov.

Príloha:Smernica-SZV-5-2013-clenske-prispevky.doc (69.5 KB)

Výstavníctvo a marketing má v každej organizácií svoj význam z dôvodu prezentácie svojej činnosti a reklamy.
Taktiež aj Slovenský zväz včelárov, ako spoločenská organizácia, má potrebu prezentovať svoju činnosť, prezentovať včelie produkty, význam včiel v poľnohospodárstve a v celej prírode ako nenahraditeľného opeľovača, či už formou výstav, aktívnej účasti na týchto výstavách, ako aj formou aktívnej reklamy.

Prílohy:Smernica-č.2_2013-Výstavnictvo-a-marketing-v-SZV.doc (255.5 KB)

Smernica-č.2_2013-Výstavnictvo-a-marketing-v-SZV.pdf (309.46 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 5 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714