Smernice

Smernica – 2/2017 Slovenského zväzu včelárov o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZV

Dispozičné oprávnenie sa udeľuje zamestnancom SZV formou poverenia, v ostatných prípadoch formou plnomocenstva. Oprávnenie sa uskutočňuje buď na jednotlivé prípady formou uznesenia Výkonného výboru SZV a následne podľa potreby vyhotovením príslušného písomného dokladu (listiny) s podpisom oprávnenej osoby (v mene Výkonného výboru Predseda SZV). Oprávnenie môže byť určené aj v internom právnom predpise SZV.

Príloha:Smernica-2-2017-o-dispozicnom-opravneni-pre-nakladanie-s-majetkom-SZV.pdf (206.64 KB)

Related Posts